Jasna Jelavić, bacc. physioth., MFT

Rođena je 04.06. 1984. u Metkoviću.
Opću gimnaziju fra Andrije Kačića Miošića završila je u Pločama 2002.
2006. završava stručni studij fizioterapije pri Medicinskom fakultetu u Splitu.
2006. – 2007. obavlja pripravnički staž u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju “Kalos”.
2007.- 2008. radi kao medical guide u Skandinavski svijet d.o.o.
2008. – 2015. zaposlena u KBC Split.
2009.- 2014. – Voditeljica fizioterapijskih aktivnosti u udruzi “AKTIV”.
2012. polaže međunarodni ispit i postaje licencirani manualni fizioterapeut po Kaltenborn -Evjenth konceptu
2013\17. – vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu u Splitu
2017. postaje licencirani Schroth fizioterapeut ( ISST).
U rujnu 2017. DNS trener.

Ostale edukacije :
2009
– Normalni pokret
– Kalthenborn \ Evjenth Gornji ekstremiteti
– Kalthenborn \ Evjenth Donji ekstemiteti
2010
– Mckenzie A
– Mckenzie B
– Kalthenborn \ Evjenth Donji dio kralježnice
– Kaltenborn \ Evjenth Gornji dio kralježnice
Radionica Postizometričke relaksacije
2011
– Kaltenborn \ Evjenth Rehabilitacijski trening
– Kaltenborn \ Evjenth Napredni stupanj \ Ekstremiteti
– Radionica trigger točke
2012
– Kaltenborn \ Evjenth Napredni stupanj \ Kralježnica
– Polaže ispit za Manualnog fizioterapeuta po Kalthenborn \ Evjenth konceptu
2013
– Kaltenborn \ Evjenth Supervizijski tečaj
– Kaltenborn \ Evjenth Manipulacijski tečaj ( ekstremiteti i torakalna kralježnica )
– Radionica Alexander tehnike
2014
– Kinesiotape A i B
– Kaltenborn \ Evjenth Manipulacijski tečaj vratna kralježnica
– Kaltenborn \ Evjenth Manipulacijski tečaj SI zglob i lumbalna kralježnic
2015
– DNS A (Dinamička neuromuskularna stabilizacija)
– DNS B
– Emmtech tečaj
2016
– DNS exercise 1 i 2
2017
– Završava edukaciju za Schroth terapeuta (ISST)
– DNS exercise 3
– Licencirani DNS trener
– Pohađa i certificira NKT level 1