Jasna Jelavić, bacc. physioth., MFT

Rođena je 04.06. 1984. u Metkoviću. Opću gimnaziju fra Andrije Kačića Miošića završila je u Pločama 2002. 2006. završava stručni studij fizioterapije pri Medicinskom fakultetu u Splitu. 2006. – 2007. obavlja pripravnički staž u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju “Kalos”. 2007.- 2008. radi kao medical guide u Skandinavski svijet d.o.o. 2008. – 2015. zaposlena u … Nastavi čitati Jasna Jelavić, bacc. physioth., MFT