Sandra Kuzmičić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Završila srednju medicinsku školu, diplomirala medicinu na medicinskom fakultetu u Rijeci.
Završila specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije, te stručni poslijediplomski studij.
Radila u Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Daruvarskim toplicama od 2004 g.
Stekla bogato iskustvo u liječenju sportaša i pacijenata sa problemima lokomotornog sustava.
Prošla edukaciju iz medicinske akupunkture te stekla naziv akupunkturist po završenom ispitu iz akupunkture.
Stekla znanja i vještine iz dinamičke neuromuskularne stabilizacije (DNS-a) i manualne terapije po Kaltenborn- Evijent pristupu te postizometričke relaksacije (PIR).