Manualna terapija – Kaltenborn\Evjenth

Kaltenborn –Evjenth koncept

Specijalno područje fizioterapije koje uključuje diferencijalnu, funkcionalnu procjenu i terapiju neuromišićnokoštanog stanja. Temelji se na specifičnim mobilizacijama mišića ili zglobova, poštujući biomehaniku.

Tko treba manualnu terapiju?
Svi nakon operativnih zahvata na ekstremitetima (lomovi, rekonstrukcije tetiva, ugradnja proteza ..)
Svi nakon konzervativno liječenih prijeloma (ograničenje pokreta nakon skidanja „gipsa“ ili longete)
Svi sa mehaničkom boli kralježnice.

Zašto?
Zato što je terapija specifična i ciljana. Odabir i smjer sile omogućavaju maksimalno sigurnu i učinkovitu terapiju koja poštuje bol i strukturalna ograničenja.

Koje su prednosti takve terapije?
Raniji početak rehabilitacije i brži oporavak.

Tko provodi manualnu terapiju?
Fizioterapeut sa završenim obrazovanjem za manualnog terapeuta i položenim međunarodnim ispitom.