Centar moderne fizioterapije

Centar manualnih tehnika

Od rehabilitacije do rekreacije Centar manualnih tehnika mjesto je moderne fizioterapije. Visoko educirani fizioterapeuti i treneri primjenjuju suvremene metode u tretiranju vaših tegoba. Individualnim pristupom usmjeravamo vas da ostvarite zdrav pokret i život bez boli. (P)ostanite aktivni uz CMT tim.

Individualni pristup

Profesionalno usavršavanje

Naš tim

Upoznajte naš tim stručnjaka s višegodišnjim iskustvom i ekspertizom iz različitih područja fizioterapije.

Neprestano profesionalno usavršavanje i individualni pristup klijentima garancija su kvalitete naših usluga.

Fizikalna terapija

Specijalizirani smo za DNS terapiju, manualnu terapiju i Schroth metodu kao i pred i post-operativnu rehabilitaciju svih ortopedskih pacijenata. Rehabilitacija nakon povreda i lomova, te edukacija korištenja ortopedskih pomagala.

Rehabilitacija

Predoperativna rehabilitacija ortopedskih pacijenata
Rehabiltacija nakon operativnih zahvata kralježnice
Rehabiltacija nakon uganuća, iščešenja i lomova
Postoperativna rehabilitacija

Centar

moderne

fizioterapije

\

Manualna terapija Kaltenborn/Evjenth

\

Korekcija skolioza Schroth metodom

\

Dinamička neuromuskularna stabilizacija (DNS)

\

Fizioterapijska procjena

\

Individualni trening

\

Terapijski trening

\

Mini grupe

Terapijski programi

Iz našeg programa izdvajamo Dinamičku neuromuskulaturnu stabilizaciju (DNS), Emmet tehniku, japansku Yumeiho manualnu terapiju, manualnu terapiju po Kaltenborn / Evjenth pristupu te Schrot metodu.

Dinamička neuromuskularna stabilizacija

 DNS je manualni i rehabilitacijski pristup za optimiziranje sustava za pokretanje i bazirana je na znanstvenim principima razvojne kineziologije te integraciji principa neurofiziologije i biomehanike.

Emmett tehnika

jedinstveni je oblik tjelesne terapije koji podrazumijeva primjenu laganog pritiska prstima na određene točke.

Yumeiho

Yumeiho je japanska manualna terapija sačinjena od 3 komponente koje se međusobno izmjenjuju i nadopunjuju.

Manualna terapija

Manualna terapija po Kaltenborn/ Evjenth pristupu je dio mišićnokoštane fizioterapije.

Područje fizioterapije koje uključuje diferencijalnu, funkcionalnu procjenu i terapiju neuromišićnog koštanog stanja. Temelji se na specifičnim mobilizacijama mišića ili zglobova, poštujući biomehaniku zglobova.

Schroth metoda

je fizioterapijska tehnika koja uključuje terapijski plan kognitivnog, senzomotonog i kinestetskog treninga gdje uči pacijenta kako poboljšati svoju skoliotičnu 3D posturu kroz 3D autokorekciju, stabilizaciju korigirane posture te primjenu principa korekcije u aktivnostima svakodnevnog života.

Centar manualnih tehnika

Call Now Button