Centar manualnih tehnika

BSPTS – Rigo concept

Što je Rigo koncept?

U sljedećih par rečenica ćemo pokušati objasniti što je Rigo koncept , zašto se u liječenju skolioza moramo pridržavati internacionalnih zdravstvenih smjernica, te vas uputiti na smjernice SOSORT.
❗️Naš stav je da nećemo komentirati tehnike, ljude ili pomagala koja nisu u skladu sa smjernicama SOSORT.
❇️ BSPTS( Barcelona scoliosis physiotherapy school) je škola koja fizioterapeutima pruža edukaciju kod liječenja pacijenata sa skoliozom i drugim deformitetima kralježnice.
❇️ Škola prati opća načela specifičnih vježbi za terapiju skolioza = PSSE prema SOSORT smjernicama. SOSOSRT predstavlja internacionalne znansvene smjernice u terapiji liječenja skolioze.
BSPTS - Rigo concept
❇️ Barcelona školu osnovala je Elena Salva 60-ih godina koja je uvela njemačku “Schroth metodu” u Barcelonu. Nakon Elene, 80-ih godina, edukaciju fizioterapeuta u Barceloni preuzima dr. Manuel Rigo. Sve do 2008 BSPTS škola je podučavala fizioterapeute diljem svijeta pod nazivom “Schroth metoda”.
❇️ Nakon toga škola odvaja u zasebnu školu BSPTS- Rigo Concept.
Novi edukacijski plan škole sadrži: on line basic edukaciju, level 1, level 2 i level 3.
❇️ Tek nakon sve 4 savladane razine fizioterapeut dobiva konačni certifikat BSPTS-Rigo Concept terapeuta.
Rigo Concept je fizioterapeutska tehnika bazirana na orginalnoj Schroth metodi koja u potpunosti ispunjava kriterije za uključivanje na popis specifičnih fizioterapeutskih vježbi za skoliozu kako je definirano od strane SOSORT-a.
Call Now Button