Centar manualnih tehnika

Kronična nestabilnost gležnja

Što je kronična nestabilnost gležnja?

Kronična nestabilnost gležnja jedan je od najučestalijih sindroma uslijed kojeg najčešće dolazi do uganuća gležnja. Uganuće je uglavnom povezano sa ponavljajućim ozljedama, smanjenjem opsega pokreta, deficitom proprioceptivne i posturalne kontrole. Incidenicija uganuća gležnja iznosi 2.15 na 1000 ljudi, dok se polovina slučajeva događa prilikom određenih sportskih aktivnosti.

Retinakula i promjene kod uganuća gležnja

Kod uganuća gležnja dolazi do promjena retinakula. Retinakula je zadebljanje duboke fascije koje predstavlja mišićne ili koštane poveznice. Ona se sastoji od 2 do 3 sloja paralelnih kolagenih vlakana gusto upakiranih sa vezivnim tkivom, uz mnogo živčanih vlakana i tjelešaca. Promjena retinakula pronađena je kod 84 posto ispitanika sa uganućem gležnja. (1)

Fascijalna manipulacija kod uganuća gležnja

Kalichman i suradnici proučavali su upravo razliku između fascije uganutog gležnja i zdravog gležnja. Podijelili su ispitanike u dvije grupe, one sa i bez ozlijede. U ovom istraživanje fascijalna manipulacija odnosno Stecco metoda korištena je za procjenu fascijalnih dezinfikacija u predjelu potkoljenice i gornjeg dijela stopala. Pronađena je visoka prevalencija fascijalne dezinfikacije kod grupe ispitanika sa nedavnim uganućem gležnja. (2)

Brandollini i suradnici ispitivali su učinkovitost fascijalne manipulacije kod polu profesionalnih nogometaša sa dijagnozom kronične nestabilnosti gležnja. Ispitivana je simptomatologija, ravnoteža te opseg pokreta ozlijeđenog gležnja. Ispitanici koji su bili na tretmanu fascijalne manipulacije pokazali su značajni napredak, praćenjem stanja nakon godinu dana nije prijavljena niti jedna ozljeda u ispitivanoj grupi. Dok je kontrolna grupa imala 4 teške ozlijede gležnja i jednu blagu. Fascijalna manipulacija je osim na prevenciju ozlijede utjecala i na povećanje opsega pokreta te smanjenje simptoma kronične nestabilnosti gležnja. (3)

Možemo zaključiti da postoji dugoročni utjecaj uganuća gležnja na postralnu kontrolnu i promjenu fascije u predjelu potkoljenice i stopala. Zbog čega je potrebna prevencija te pravovremena rehabilitacija ozlijede. Fascijalna manipulacija se pokazala kao učinkovit izbor terapije kod ozlijede uganuća gležnja.

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21305286/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27814874/
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31103114/

Call Now Button