Centar manualnih tehnika

Manualna terapija

Što je manualna terapija?

Manualna terapija po Kaltenborn/ Evjenth pristupu je dio mišićnokoštane fizioterapije. Takav pristup sastoji se od specifičnog pregleda i terapije zglobova, mišića i perifernih živaca.Područje fizioterapije koje uključuje diferencijalnu, funkcionalnu procjenu i terapiju neuromišićnokoštanog stanja. Temelji se na specifičnim mobilizacijama mišića ili zglobova, poštujući biomehaniku.

Na koji način funcionira Kaltehenborn\ Evjenth pristup?

Kada se pronađe specifičan problem koji uzrokuje smanjenu funkcionalnu aktivnost kreće se sa mobilizacijom ili stabilizacijom. Mobilizacija u slučaju hipomobilnosti, a stabilizacija u slučaju hipermobilnosti.

Tko treba manualnu terapiju?

Svi nakon operativnih zahvata na ekstremitetima (lomovi, rekonstrukcije tetiva, ugradnja proteza…).
Svi nakon konzervativno liječenih prijeloma (ograničenje pokreta nakon skidanja „gipsa“ ili longete).
Svi sa mehaničkom boli kralježnice.

 

Zašto je takva fizikalana terapija bolji izbor?

Zato što je terapija specifična i ciljana. Odabir i smjer sile omogućavaju maksimalno sigurnu i učinkovitu terapiju koja poštuje bol i strukturalna ograničenja.
Raniji početak rehabilitacije i brži oporavak.

Tko provodi manualnu terapiju?

Fizioterapeut sa završenim obrazovanjem za manualnog terapeuta i položenim međunarodnim ispitom.

Call Now Button