Centar manualnih tehnika

Sagitalni balans kralježnice

Što je Sagitalni balans kralježnice?

Sagitalni balans kralježnice je fiziološko poravnanje kralježnice na najučinkovitiji mogući način pomoću ravnoteže mišićnih sila. Međutim, često se susrećemo sa aktivacijom kompenzatornih mehanizama tijela. Tako u sagitalnoj ravnini možemo uočiti protrakciju vrata, hiperkifozu, flat-black, hiperlordozu, koje na kraju najčešće rezultiraju s boli. Upravo zbog toga put ka učinkovitoj terapiji i vježbanju je postizanje sagitalne stabilnosti.

 Prema istraživanju Elżbieta Szczygieł i sur. posturalna kontrola i disanje, mehanički i neuromišićno, ovise jedno o drugom. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti učinak vježbi koje aktiviraju duboke stabilizatore trupa. Rezultati su pokazali da su vježbe značajno doprinijele sagitalnoj stabilnosti te povećanju amplitude disanja.

Baby program za dojenačke kolike

Osim samog vježbanja koje je u CMTu bazirano na dinamičkoj neuromuskularnoj stabilnosti (DNS), sagitalnoj stabilnosti doprinosi i manualna terapija. Manualnom terapijom postižemo rezultate koje nam omogućuju bolje pozicioniranje tijela pri vježbanju te samim time brže postizanje sagitalne stabilnosti. Jedna od tih terapija je i fascijalna manipaulacija.

Fascijalna manipulacija po Steccu pruža nam opširnu procjenu stanja pacijenta nakon koje slijedi manipulacija duboke fascije na potrebnim točkama. Istraživanje Brent Harper i sur. usporedilo je fascijalnu manipulaciju i standardnu fizikalnu terapiju kod boli u donjem dijelu leđa. Ispitivana je skala boli, Oswestry indeks invalidnosti kod boli u donjem dijelu kralježnice te globalna promjena prije i poslije tretmana.

Rezultati su pokazali značajne promjene u grupi ispitanika gdje se provodila fascijalna manipulacija. U usporedbi sa standardnom fizikalnom terapijom, fascijalna manipulacija je imala bolje rezultate. Tako je skala boli pokazala čak tri puta bolje rezultate kod fascijalne manipulacije u usporedbi sa standardnom fizikalnom terapijom.

Call Now Button