Centar manualnih tehnika

Schroth metoda

Što je Schroth metoda?

SCHROTH METODA je fizioterapijska tehnika koja uključuje terapijski plan kognitivnog, senzomotonog i kinestetskog treninga gdje uči pacijenta kako poboljšati svoju skoliotičnu 3D posturu kroz 3D autokorekciju, stabilizaciju korigirane posture te primjenu principa korekcije u aktivnostima svakodnevnog života. Cilj neoperativnog liječenja skolioza po Schroth metodi je zaustaviti progresiju skolioza i kifoza, poboljšati 3D oblik trupa i globalne posture, poboljšati opće zdravlje, umanjiti funkcionalna ograničenja te pružiti psihološku podršku djeci i roditeljima.

Što podrazumjeva terapija po Schrothu?

  • Učenje tehnika koje omogućavaju postizanje najbolje moguće 3D posturalne korekcije

  • Kontrolu unutarnjih volumena

  • Postizanje mišićne aktivacije bez gubitka prethodno postignute 3D korekcije

  • Integracija korektivnog položaja

Kako izgleda obuka Schroth vježbi?

Dijete prolazi obuku za vježbe 10 – 15 puta gdje uči gore opisanu 3D posturalnu korekciju. Jako je važno da u tom periodu obuke dijete sa skolizom ili kifozom svakodnevno vježba kući kako bi usvojio vježbe, te da nakon naučene 3D posturalne korekcije vježbanje postane navika sve dok traje period intezivnog rasta i razvoja (uglavnom 2 godine djeca moraju biti posvećena vježbanju). Nakon završetka intezivnog rasta i razvoja bitno je objasniti da vježbanje ne smije skroz prestati te da svoju posturalnu shemu ii postignutu korekciju skolioze ili kifoze moraju održavati s vježbanjem. Nije potrebno svakodnevno vježbati kao u periodu intezivnog rasta, ali ne smije ga se skroz ni zanemariti.

Vježbe nisu terapija same po sebi! One pomažu da pacijenti promijene posturalnu shemu i postignu bolji balans mekih tkiva, koje je poslije potrebno održavati tijekom dana. Ključ ove metode je da pacijent sa skoliozom ili kifozom shvati koliko je neophodno integrirati korektivni položaj i usvojiti novu posturalnu shemu!

Osim vježbi, djecu treba upoznati sa važnosti nošenja ortoze jer zajedničko djelovanje ortoze i vježbi da je najbolje rezultate.

 

Call Now Button