Centar manualnih tehnika

DNS mini grupe

Kako se možete uključiti u naše DNS mini grupe?

Prije uključivanja u mini grupe, potrebno je izvršiti fizioterapijsku procjenu i odraditi određen broj individualnih sati sa fizioterapeutom.

Zašto se ne može krenuti bez procjene?

Bez detaljne procjene nemamo uvid u biomahaničke odnose u vašem tijelu. Način na koji ga koristite i koje mehanizme moramo upotrijebiti da ispravimo loše obrazce.

Zašto morate proći individualne sate?

Individualne sate je potrebno odraditi dok tijelo ne nauči ispravno disati, kako bi ostvarilo dobru stabilizaciju.
Kad se ostvari dobra stabilna baza, nadograđujemo u kompleksnosti i težini pokreta i položaja te uvodimo primjenu rekvizita: velikih i malih lopti, traka, utega, valjaka, obruča, diskova, štapova, klupica što satove čini zanimljivim i izazovnim.

Call Now Button