Centar manualnih tehnika

SKOLIOZA I POREMEĆAJ TEMPOROMANDIBUALRNOG ZGLOBA

Radimo li na čeljusti kod djece sa skoliozom?

Naravno!
U daljnjem tekstu ćemo vam pokušati objasniti zašto.
Utjecaj kralježničnih deformiteta na poremećaj temporomandibularnog zgloba je aktualna tema o kojoj još nije postignuta suglasnost. Temporomandibularni poremećaj ima višestruku etiologiju. Nedavne studije istražuju povezanost etiologije poremećaja temporomandibularnog zgloba sa različitim posturalnim anomalijama.
Kako olakšati simptome menopauze

U literaturi su pronađeni rezultati koji su povezivali lošu posturu tijela i temporomandibularni poremećaj. Neka istraživanja su pronašla povezanost između loše posture i temporomandibularnog poremećaja dok neka nisu pronašla nikakvu vrstu povezanosti. Neki istraživači smatraju da inklinacija glave prema naprijed dovodi glavu u dislocirani centar gravitacije što može biti rizični faktor za temporomandibularni poremećaj; drugi smatraju da lateralna inklinacija glave dovodi glavu u poziciju gdje su zglobovi asimetrični i to dovodi do mandibularne devijacije.

Prema studiji Benli, Merve et al. COMPARATIVE STUDY ON THE EVALUATION OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND NECK STRUCTURES IN HEALTHY VOLUNTEERS AND IDIOPATHIC SCOLIOSIS PATIENTS, postojeće vrijednosti odstupanja od srednje linije, asimetrije lateralnih pokreta, vrijednosti praga boli na pritisak i temporalne glavobolje potvrđuju nultu hipotezu studije koja govori o povezanosti idiopatske skolioze i temporomandibularnog poremećaja te promjena u okolnim strukturama zgloba. Ovi podaci ostavljaju mogućnosti otkrića unilateralne orofacijalne asimetrije ili temporomandibularnog poremećaja u eksperimentalnoj grupi.
Podaci koji su dobiveni u istraživanju koje uključuje pacijente sa idiopatskom skoliozom daju zaključiti da oni imaju veće probleme sa poremećajima mišica okolne strukture nego li druge vrste temporomandibularnog poremećaja.
Idiopatska skolioza dovodi do promjena u centru mase u frontalnoj ravnini s obzirom na lijevi ili desni lateralni pomak glave što rezultira posturalni disbalans koji može igrati ulogu u promjenama temporomadibularnog zgloba.
Jako je bitno poboljšati rehabilitacijsku program adolescenata sa idiopatskom skoliozom kojem bi cilj trebao biti sprečavanje mogućih komplikacija, poboljšanje kvalitete života i pružanje psihosocijalne i financijske pomoći. Postoji potreba za daljnjim istraživanjima sa većim uzorkom na ovu temu kako bi se razvila relevantna saznanja.
Call Now Button